नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा 2018 new year wishes in marathi 2018

By
नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा 2018  Navin Varshachya Hardik Shubhechha 2018 new year wishes in marathi: Marathi is spoken by all people from Maharashtra. CHatrapathi Shivaji, the great warrior of India was born in this beautiful place. There is a saying that his knife Chandrahas was given by ma Durga. I wanted to write a post about new year wishes in marathi 2018 for Maratha people. Mumbai is  the from where our little master Sachin Tendulkar, no one Cricket player in the world came from. use these new year wishes 2018 in marathi.

happy new year wishes in marathi: You all may have friends from Maharashtra in your college or office. Some of you are may be from Maharashtra. Here I have collected best happy new year wishes in marathi 2018 for you guys to send to your family friends and well wishers. happy new year wishes 2018 in marathi post has all wishes that you need, so please use them and send.

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा

Navin Varshachya Hardik Shubhechha 2018
new year wishes 2018 in marathi language


सरत्या वर्षाला निरोप देत नवी स्वप्न, नव्या आशा,नवी उमेद व
नाविन्याची कास धरत नवीन वर्षाच स्वागत करू. आपली सर्व स्वप्न, आशा,
आकांशा पूर्ण होवोत या प्रार्थनेसह नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

पुन्हा एक नविन वर्ष, पुन्हा एक नवी आशा, तुमच्या कर्तॄत्वाला पुन्हा एक नवी दिशा,
नवी स्वप्ने, नवी क्षितीजे, सोबत माझ्या नव्या शुभेच्छा !
सरत्या वर्षात झालेल्या चुका विसरुन जाण्याचा प्रयत्न करुया.
नवीन संकल्प नवीन वर्ष. नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्

सरत्या वर्षाला निरोप देत नवी स्वप्न, नव्या आशा, नवी उमेद व नाविन्याची कास धरत नवीन वर्षाच स्वागत करू. आपली सर्व स्वप्न, आशा, आकांशा पूर्ण होवोत या प्रार्थनेसह नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
येणारे नववर्ष आपल्या जीवनात सुख आणि समाधान घेउन येवो.
हे नवीन वर्ष आपणा सर्वांना भरभराटीचे जावो.

सरत्या वर्षात झालेल्या चुका विसरुन जाण्याचा प्रयत्न करुया.
नवीन संकल्प नवीन वर्ष. नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

येणारे नवीन वर्ष आपण सर्वाँना आनंदाचे भरभराटीचे जावो हीच इश्वर चरणी
प्रार्थना. नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

2018 happy new year wishes in marathi

येणारे नववर्ष आपल्या जीवनात सुख आणि समाधान घेउन येवो.
हे नवीन वर्ष आपणा सर्वांना भरभराटीचे जावो.


new-year-wishes-in-marathi-2017
happy new year 2018 wishes in marathi
पुन्हा एक नविन वर्ष, पुन्हा एक नवी आशा, तुमच्या कर्तॄत्वाला पुन्हा
एक नवी दिशा,
नवी स्वप्ने, नवी क्षितीजे, सोबत माझ्या नव्या शुभेच्छा !

येणारे नवीन वर्ष आपण सर्वाँना आनंदाचे भरभराटीचे जावो हीच इश्वर चरणी प्रार्थना.
नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
तुझ्यान्तंर विनाकारण या देहाला जगवले मी.
आता हो स्वतःच्या हाकेने मृत्युला बोलावले मी.
उगाच तुला त्रास नको माझ्या जाण्या नतंरही.
म्हनुन त्या स्मशांनाजवळ घर बनवले मी.

नवीन वर्ष सुखाचे, आनंदाचे आणि समृद्धिचे जावो. नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

new year wishes 2018 in marathi

नवीन वर्ष आपणांस सुख-समाधानाचे, आनंदाचे, ऐश्वर्याचे, आरोग्याचे जावो!
नवीन वर्षात आपले जीवन आनंदमय, सुखमय होवो, अशी श्रीचरणी प्रार्थना

पुन्हाएकनविनवर्ष, पुन्हाएकनवीआशा, तुमच्याकर्तॄत्वालापुन्हा
एकनवीदिशा,
नवीस्वप्ने, नवीक्षितीजे, सोबतमाझ्यानव्याशुभेच्छा !

नवीन वर्ष आपणांस सुख-समाधानाचे,
आनंदाचे, ऐश्वर्याचे, आरोग्याचे जावो!
नवीन वर्षात आपले जीवन आनंदमय,
सुखमय होवो, अशी श्रीचरणी प्रार्थना.
नववर्षाभिनंदन 

happy new year wishes 2018 in marathi

येणारेनववर्षआपल्याजीवनातसुखआणिसमाधानघेउनयेवो.
हेनवीनवर्षआपणासर्वांनाभरभराटीचेजावो


new-year-wishes-2017-marathi
new year 2018 wishes in marathi 
गेलं ते वर्ष, गेला तो काल,
नवीन आशा अपेक्षा घेवून आले २०१२ साल.
नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Naveen varsh aapnans sukh samadhanache,
Aanandache, aishwarya, aarogyache javo.
Naveen varshat aaple jeevan aanadmaye,
Sukhmaye hove, aashi shricharni prarthana.

चला या नवीन वर्षाचं.
स्वागत करूया,
जुन्या स्वप्नांना,
नव्याने फुल्वूया,
नववर्षाभिनंदन 

Socha kisi apne se baat karein,
apne kisi khaas ko yaad karein,
kiya jo faislaa naye saal ki shubhkamnayein dene ka,
dil ne kaha kyon na shuruwaat aapse karein

he varsh sarvana sukhache,
samrudhiche aani bharbharatiche javo.
navin varshachya hardik shubhechya. 

Safalta Kadam Chumti rahe,
Khushi Aaspas ghumti rahe,
Yash Itna faile ki KASTURI Sharma Jaye,
Laxmi ki kripa itni ho ki BALAJI bhi dekhte rah jaye.

unha ek navin varsh, punha ek navi aasha,
Tumchaya krititwala punha, ek navi aasha,
Navi swapne, navi chitije, sobat majhya navya shubecha.


new-year-wishes-2017-marathi
new year wishes in marathi 2018

पुन्हा एक नविन वर्ष ,
पुन्हा एक नवी आशा ,
तुमच्या कर्तुत्वाला,
पुन्हा एक नवी दिशा,
नववर्षाभिनंदन

एक नवीन दिवस सुंदर आणि आल्हाद कारी सकाळ घेऊन येईल…
मनाच्या अंतरंगामधे नवीन पालवी फुटेल …
प्रत्येक क्षणाकडे पाहून कणाकणाला जाणीव होईल त्या सूर्योदयाची …
ज्याची सगळे आतुरतेने वाट पाहत आहेत….!
नविन वर्ष तुम्हाला सुख समुर्द्धि आणि भरभराटिचे जावो हिच श्रीच्या चरणी प्रार्थना…!!

सदगुरुक्रुपे आज समजते क्षण क्षण आहेत मोलाचे…
सर्वच दिवस सुखाचे सुखाचे येवोत स्वागत करु नव वर्षाचे …! 

गेलं ते वर्ष, गेला तो काल,
नवीन आशा अपेक्षा घेवून आले नवीन साल.
नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

पाहता दिवस उडुन जातील
तुझ्या कर्तृत्वाने दिशा झळकुन जातील
आशा मागील दिवसांची करु नको,
पुढील दिवस तुझे सोन्याने न्हाऊन निघतील.
नवीन वर्षाच्या अनेक शुभेच्छा!


New Year Wishes 2018 

Here we are introducing some new year messages 2018 to your adored family and companions. New year messages should be short and sweet yet meaningful. All of us might have painful movements in the last year along with good things. No one can guess what happens in the near future. We should be always ready to learn from mistakes to achieve our targets. Have a list of short term and long term goals for the next year. Start planing them as per the priority. Always remember, planning is very much important for anything to achieve. Planning about a particular goal is not enough, we must work very hard to achieve our goals in expected time. Here are the beautiful happy new year messages 2018 to send to your family and friends for motivation.

Happy New Year Wishes 2018

best new year 2018 wishes messages is the article you are going to read now. New year is widely celebrated almost in every country with happy and joy by throwing different parties. best new year wishes messages . We all are very much eagerly waiting for this occasion. Here I have collected 20187 best new year wishes messages for you please use them to send on this occasion. Set goals and keep track them in the new year. Your new year should have be very prosperous and happy. Create a time table for day to day works. In New year 2018 Plan your year ahead so then you will not be confused what and when a particular task should be done. Happy new year 2018 will be your and you will achieve every thing you want.


New Year 2018 Wishes

New Year 2018 is about to start in few days. Many of us might have had our share of bad experiences in the last year or previous years. I will always remember one thing life is a mixture of both good and bad, happy and sorrow. We just have to have a ray of hope to lead the life and try hard to achieve our goals. Life is not a joke. The one who is reading this was came into the world after fighting 300 million other potential fellows. We all fight very hard and make here. Nowadays many committing suicide for even a small issue. Be strong and fight it. In our previous year we might have set many goals. If we did not achieve in the last year, that does not mean we will not achieve in our life time.


Happy New Year Wishes 

New year brings new hopes, new challenges and new things into our life, this is what most of the people thinks and says. Let's question ourselves; Is it really everything will be new in our lives with just  change in the Calendar Date and Year. If not, how can some people thinks and preaches the same? Life is different things mixed up together and our job is to use them to our betterment. The reason behind the new year new hopes is that, many of us decide to do or start a particular thing on a particular day. You can find these things common in most of the world population. The real meaning of this is, we need to start some good things for rest of the 12 months. So people oath themselves to get rid of the bad habits. 


trending on blog
These are the new year wishes in marathi. Please feel free to add new wishes if you have any. Use these wishes to send to your family friends colleagues and well wishers. We wish you a very happy new year 2018