नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा 2018 new year wishes in marathi 2018

By
नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा 2018  Navin Varshachya Hardik Shubhechha 2018 new year wishes in marathi: Marathi is spoken by all people from Maharashtra. CHatrapathi Shivaji, the great warrior of India was born in this beautiful place. There is a saying that his knife Chandrahas was given by ma Durga. I wanted to write a post about new year wishes in marathi 2018 for Maratha people. Mumbai is  the from where our little master Sachin Tendulkar, no one Cricket player in the world came from. use these new year wishes 2018 in marathi.

happy new year wishes in marathi: You all may have friends from Maharashtra in your college or office. Some of you are may be from Maharashtra. Here I have collected best happy new year wishes in marathi 2018 for you guys to send to your family friends and well wishers. happy new year wishes 2018 in marathi post has all wishes that you need, so please use them and send.

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा

Navin Varshachya Hardik Shubhechha 2018
new year wishes 2018 in marathi language


सरत्या वर्षाला निरोप देत नवी स्वप्न, नव्या आशा,नवी उमेद व
नाविन्याची कास धरत नवीन वर्षाच स्वागत करू. आपली सर्व स्वप्न, आशा,
आकांशा पूर्ण होवोत या प्रार्थनेसह नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

पुन्हा एक नविन वर्ष, पुन्हा एक नवी आशा, तुमच्या कर्तॄत्वाला पुन्हा एक नवी दिशा,
नवी स्वप्ने, नवी क्षितीजे, सोबत माझ्या नव्या शुभेच्छा !
सरत्या वर्षात झालेल्या चुका विसरुन जाण्याचा प्रयत्न करुया.
नवीन संकल्प नवीन वर्ष. नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्

सरत्या वर्षाला निरोप देत नवी स्वप्न, नव्या आशा, नवी उमेद व नाविन्याची कास धरत नवीन वर्षाच स्वागत करू. आपली सर्व स्वप्न, आशा, आकांशा पूर्ण होवोत या प्रार्थनेसह नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
येणारे नववर्ष आपल्या जीवनात सुख आणि समाधान घेउन येवो.
हे नवीन वर्ष आपणा सर्वांना भरभराटीचे जावो.

सरत्या वर्षात झालेल्या चुका विसरुन जाण्याचा प्रयत्न करुया.
नवीन संकल्प नवीन वर्ष. नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

येणारे नवीन वर्ष आपण सर्वाँना आनंदाचे भरभराटीचे जावो हीच इश्वर चरणी
प्रार्थना. नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

2018 happy new year wishes in marathi

येणारे नववर्ष आपल्या जीवनात सुख आणि समाधान घेउन येवो.
हे नवीन वर्ष आपणा सर्वांना भरभराटीचे जावो.


new-year-wishes-in-marathi-2017
happy new year 2018 wishes in marathi
पुन्हा एक नविन वर्ष, पुन्हा एक नवी आशा, तुमच्या कर्तॄत्वाला पुन्हा
एक नवी दिशा,
नवी स्वप्ने, नवी क्षितीजे, सोबत माझ्या नव्या शुभेच्छा !

येणारे नवीन वर्ष आपण सर्वाँना आनंदाचे भरभराटीचे जावो हीच इश्वर चरणी प्रार्थना.
नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
तुझ्यान्तंर विनाकारण या देहाला जगवले मी.
आता हो स्वतःच्या हाकेने मृत्युला बोलावले मी.
उगाच तुला त्रास नको माझ्या जाण्या नतंरही.
म्हनुन त्या स्मशांनाजवळ घर बनवले मी.

नवीन वर्ष सुखाचे, आनंदाचे आणि समृद्धिचे जावो. नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

new year wishes 2018 in marathi

नवीन वर्ष आपणांस सुख-समाधानाचे, आनंदाचे, ऐश्वर्याचे, आरोग्याचे जावो!
नवीन वर्षात आपले जीवन आनंदमय, सुखमय होवो, अशी श्रीचरणी प्रार्थना

पुन्हाएकनविनवर्ष, पुन्हाएकनवीआशा, तुमच्याकर्तॄत्वालापुन्हा
एकनवीदिशा,
नवीस्वप्ने, नवीक्षितीजे, सोबतमाझ्यानव्याशुभेच्छा !

नवीन वर्ष आपणांस सुख-समाधानाचे,
आनंदाचे, ऐश्वर्याचे, आरोग्याचे जावो!
नवीन वर्षात आपले जीवन आनंदमय,
सुखमय होवो, अशी श्रीचरणी प्रार्थना.
नववर्षाभिनंदन 

happy new year wishes 2018 in marathi

येणारेनववर्षआपल्याजीवनातसुखआणिसमाधानघेउनयेवो.
हेनवीनवर्षआपणासर्वांनाभरभराटीचेजावो


new-year-wishes-2017-marathi
new year 2018 wishes in marathi 
गेलं ते वर्ष, गेला तो काल,
नवीन आशा अपेक्षा घेवून आले २०१२ साल.
नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

Naveen varsh aapnans sukh samadhanache,
Aanandache, aishwarya, aarogyache javo.
Naveen varshat aaple jeevan aanadmaye,
Sukhmaye hove, aashi shricharni prarthana.

चला या नवीन वर्षाचं.
स्वागत करूया,
जुन्या स्वप्नांना,
नव्याने फुल्वूया,
नववर्षाभिनंदन 

Socha kisi apne se baat karein,
apne kisi khaas ko yaad karein,
kiya jo faislaa naye saal ki shubhkamnayein dene ka,
dil ne kaha kyon na shuruwaat aapse karein

he varsh sarvana sukhache,
samrudhiche aani bharbharatiche javo.
navin varshachya hardik shubhechya. 

Safalta Kadam Chumti rahe,
Khushi Aaspas ghumti rahe,
Yash Itna faile ki KASTURI Sharma Jaye,
Laxmi ki kripa itni ho ki BALAJI bhi dekhte rah jaye.

unha ek navin varsh, punha ek navi aasha,
Tumchaya krititwala punha, ek navi aasha,
Navi swapne, navi chitije, sobat majhya navya shubecha.


new-year-wishes-2017-marathi
new year wishes in marathi 2018

पुन्हा एक नविन वर्ष ,
पुन्हा एक नवी आशा ,
तुमच्या कर्तुत्वाला,
पुन्हा एक नवी दिशा,
नववर्षाभिनंदन

एक नवीन दिवस सुंदर आणि आल्हाद कारी सकाळ घेऊन येईल…
मनाच्या अंतरंगामधे नवीन पालवी फुटेल …
प्रत्येक क्षणाकडे पाहून कणाकणाला जाणीव होईल त्या सूर्योदयाची …
ज्याची सगळे आतुरतेने वाट पाहत आहेत….!
नविन वर्ष तुम्हाला सुख समुर्द्धि आणि भरभराटिचे जावो हिच श्रीच्या चरणी प्रार्थना…!!

सदगुरुक्रुपे आज समजते क्षण क्षण आहेत मोलाचे…
सर्वच दिवस सुखाचे सुखाचे येवोत स्वागत करु नव वर्षाचे …! 

गेलं ते वर्ष, गेला तो काल,
नवीन आशा अपेक्षा घेवून आले नवीन साल.
नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

पाहता दिवस उडुन जातील
तुझ्या कर्तृत्वाने दिशा झळकुन जातील
आशा मागील दिवसांची करु नको,
पुढील दिवस तुझे सोन्याने न्हाऊन निघतील.
नवीन वर्षाच्या अनेक शुभेच्छा!


New Year Wishes 2018 

Here we are introducing some new year messages 2018 to your adored family and companions. New year messages should be short and sweet yet meaningful. All of us might have painful movements in the last year along with good things. No one can guess what happens in the near future. We should be always ready to learn from mistakes to achieve our targets. Have a list of short term and long term goals for the next year. Start planing them as per the priority. Always remember, planning is very much important for anything to achieve. Planning about a particular goal is not enough, we must work very hard to achieve our goals in expected time. Here are the beautiful happy new year messages 2018 to send to your family and friends for motivation.

Happy New Year Wishes 2018

best new year 2018 wishes messages is the article you are going to read now. New year is widely celebrated almost in every country with happy and joy by throwing different parties. best new year wishes messages . We all are very much eagerly waiting for this occasion. Here I have collected 20187 best new year wishes messages for you please use them to send on this occasion. Set goals and keep track them in the new year. Your new year should have be very prosperous and happy. Create a time table for day to day works. In New year 2018 Plan your year ahead so then you will not be confused what and when a particular task should be done. Happy new year 2018 will be your and you will achieve every thing you want.


New Year 2018 Wishes

New Year 2018 is about to start in few days. Many of us might have had our share of bad experiences in the last year or previous years. I will always remember one thing life is a mixture of both good and bad, happy and sorrow. We just have to have a ray of hope to lead the life and try hard to achieve our goals. Life is not a joke. The one who is reading this was came into the world after fighting 300 million other potential fellows. We all fight very hard and make here. Nowadays many committing suicide for even a small issue. Be strong and fight it. In our previous year we might have set many goals. If we did not achieve in the last year, that does not mean we will not achieve in our life time.


Happy New Year Wishes 

New year brings new hopes, new challenges and new things into our life, this is what most of the people thinks and says. Let's question ourselves; Is it really everything will be new in our lives with just  change in the Calendar Date and Year. If not, how can some people thinks and preaches the same? Life is different things mixed up together and our job is to use them to our betterment. The reason behind the new year new hopes is that, many of us decide to do or start a particular thing on a particular day. You can find these things common in most of the world population. The real meaning of this is, we need to start some good things for rest of the 12 months. So people oath themselves to get rid of the bad habits. 


trending on blog
These are the new year wishes in marathi. Please feel free to add new wishes if you have any. Use these wishes to send to your family friends colleagues and well wishers. We wish you a very happy new year 2018

Happy New Year Message 2018

By

Happy New Year 2018 Messages , New Year Messages 2018


Every new year we are ready to express our happiness by wishing our relatives.here in this article Happy New Year 2018 Messages we will give you all the latest New year 2018 messages. Every year we may wish them like Happy New year, Welcome to new year etc..Except those casual wishes we really do not have any thing to wish particularly. Here we are presenting some new year messages to your beloved family and friends.

Happy New Year Messages For Whatsapp 2018

New Year 2018 Messages should necessary be very short. Whatever the length of the message, it should convey what your wishes about the future of your family and friends for the upcoming new year. They should feel your present when they read. Those wishes are always have power and holiness. You can see many wishes on the Internet and just using them directly may not be good. Just read the messages and add your personal touch which will make you stand out about our happy new year 2016 messages.


Happy New Year Messages

Huge Collection of Best Happy New Year Status in English, Here we have also mention happy new year images, Best New Year Wishes in English, and Happy New Whatsapp Status


new year messages


When the English Calendar changes to 2018 from 2017, then the new year begins and all the phones will be flooded with New year Messages. Following are many message for you to send to your friends and families.

This new year should erase your bad times and gives you a wonderful time ahead

New year new thoughts new beginnings, this is what I wish you to have.


happy new year message

Advertisements

May you get succeed in the year 2018 and achieve all your goals you have set.

Cheers to all .. ! New year 2018 is about to come. Before my mobile network gets jammed let me wish you a very happy new year..

This year lets make a promise to follow the resolutions you make more strictly and achieve what you truly desire in your life


new year messages
new year messages

it helps to bring God near and washes the dust of earth from your eyes.

Take time for friends...
they are the source of happiness.

Take time for work...
it is the price of success.


new year message 2018


Take time to think...
it is the source of power.

Take time to read...
it is the foundation of knowledge.

Take time to laugh...
it is the singing that helps with life's loads.


happy new year message 2018

Take time to love...
it is the one sacrament of life.

Take time to dream...
it hitches the soul to the stars.

Take time to play...
it is the secret of youth.

New Year 2018 Messages:
May the year 2018 be like a blank book that is waiting your intervention to fill up its 365 pages with all the colors under the sun making it a vibrant addition to your life.

Luck is not in ur hands But decision is in ur hands Ur decision can make luck But luck cannot make ur decision so always trust urself. Happy New Year 2016.

Wish you all a very happy and fun filled New Year, hope there is no end to the world, there is still lot to be seen.

Read This ,Happy New Year 2018 sms

Cut it loose and let 2016 go. Get Hold of 2017 and just play along. Happy New Year.
Happy-New-Year-2016-Messages


Happy New Year Whatsapp Messages


May this new year all your endeavors bear their fruits and fill your life with their sweetness.

Wish you all a very happy and fun filled New Year, hope there is no end to the world, there is still lot to be seen.

Fresh Hopes, Fresh Plans, Fresh Efforts, Fresh Feelings, Fresh Commitments. Welcome 2018 with a Fresh Attitude. Happy New Year.

Hope you like the above messages. Please send them to your family friends and loved ones without any delay. We wish you a very Happy New Year ahead.

Happy New Year 2018 Messages: Finally I wish you all a very happy new year 2018. Celebrate this new year 2018 eve with all your friends and relatives by sharing our
Happy New Year 2018 Messages,
Happy New Year 2018 sms,
Happy New Year 2018 quotes,
Happy New Year 2018 wishes and the article 
Happy New Year 2018 poems and wish them a very happy new year 2018. 

Happy New Year Messages 2018

By
{ Happy New Year 2018 Messages and Status in English, New Year Messages for Whatsapp

Every new year we are ready to express our happiness by wishing our relatives.here in this article Happy New Year 2018 Messages we will give you all the latest New year 2018 messages. Every year we may wish them like Happy New year, Welcome to new year etc..Except those casual wishes we really do not have any thing to wish particularly. Here we are presenting some new year messages to your beloved family and friends.

Happy New Year Messages for Whatsapp 2018

New Year 2018 Messages should necessary be very short. Whatever the length of the message, it should convey what your wishes about the future of your family and friends for the upcoming new year. They should feel your present when they read. Those wishes are always have power and holiness. You can see many wishes on the Internet and just using them directly may not be good. Just read the messages and add your personal touch which will make you stand out about our happy new year 2016 messages.


Happy New Year Messages

Huge Collection of Best Happy New Year Status in English, Here we have also mention happy new year images, Best New Year Wishes in English, and Happy New Whatsapp Status

When the English Calendar changes to 2018 from 2017, then the new year begins and all the phones will be flooded with New year Messages. Following are many message for you to send to your friends and families.

This new year should erase your bad times and gives you a wonderful time ahead

New year new thoughts new beginnings, this is what I wish you to have.

May you get succeed in the year 2018 and achieve all your goals you have set.

Cheers to all .. ! New year 2018 is about to come. Before my mobile network gets jammed let me wish you a very happy new year..

This year lets make a promise to follow the resolutions you make more strictly and achieve what you truly desire in your life


new year messages
new year messages


it helps to bring God near and washes the dust of earth from your eyes.

Take time for friends...
they are the source of happiness.

Take time for work...
it is the price of success.

Take time to think...
it is the source of power.

Take time to read...
it is the foundation of knowledge.

Take time to laugh...
it is the singing that helps with life's loads.

Take time to love...
it is the one sacrament of life.

Take time to dream...
it hitches the soul to the stars.

Take time to play...
it is the secret of youth.

New Year 2018 Messages:
May the year 2018 be like a blank book that is waiting your intervention to fill up its 365 pages with all the colors under the sun making it a vibrant addition to your life.

Luck is not in ur hands But decision is in ur hands Ur decision can make luck But luck cannot make ur decision so always trust urself. Happy New Year 2016.

Wish you all a very happy and fun filled New Year, hope there is no end to the world, there is still lot to be seen.

Read This ,Happy New Year 2018 sms

Cut it loose and let 2016 go. Get Hold of 2017 and just play along. Happy New Year.
Happy-New-Year-2016-Messages


Happy New Year Whatsapp Messages

May this new year all your endeavors bear their fruits and fill your life with their sweetness.

Wish you all a very happy and fun filled New Year, hope there is no end to the world, there is still lot to be seen.

Fresh Hopes, Fresh Plans, Fresh Efforts, Fresh Feelings, Fresh Commitments. Welcome 2016 with a Fresh Attitude. Happy New Year.

Hope you like the above messages. Please send them to your family friends and loved ones without any delay. We wish you a very Happy New Year ahead.

Happy New Year 2018 Messages: Finally I wish you all a very happy new year 2018. Celebrate this new year 2018 eve with all your friends and relatives by sharing our
Happy New Year 2018 Messages,
Happy New Year 2018 sms,
Happy New Year 2018 quotes,
Happy New Year 2018 wishes and the article 
Happy New Year 2018 poems and wish them a very happy new year 2018. 

New Year Images Wallpapers Pictures 2018

By

                              New Year Images

Welcome to my new blog post Happy New Year Images 2017. Here you can get new year images new year wallpapers new year pictures new year 2017 images new year 2017 wallpapers new year 2017 pictures. New year is for new beginning for new goals, achievements. Forget your sad past if any. In fact life is uncertain and a mystery. No one knows what happens in the near future. Be bold and work hard for your goals.

new year images
new year images

new year images
new year images

happy new year images
happy new year images

new year images 2017
new year images 2017

new year images 2017
new year images
Happy New Year 2018 Poems in English

By
{ Happy New Year Poems 2017, New Year 2017 Poems in English }

We are about to enter into a new year 2017. Lot of sweet memories and bad memories also. Lets hope best for the coming new year. Here are Happy New Year 2017 Poems. Please feel free to send them to your family and friends.
Happy-New-Year-2016-Poems

Happy New Year 2017 Poems

As the stars surround me like water
I raise my hands in full surrender
To God, my Redeemer
Lord, this year is far from ordinary
I've never seen such extraordinary
People, places and things
Amazing human beings
Searching for purpose, just like me.
Happy-New-Year-Poems-2016

Happy New Year Poems 2017 

Looking around, I wonder
Since a year is like clashing thunder
Booming suddenly
Then vanishing instantly
Why waste time uselessly?
The old year came and went
I hope your time was wisely spent
On helping others, working hard
So that many people may regard
Your lifetime as truly great
And not just because of fate
So learn this lesson, but not from me!
Try it yourself and you will see
Making a difference starts with one step
With one foot, then the next

Happy New Year Poems 2017 In English

Let Us Welcome The New Year,
Give The Happy Adieu To The Old,
Start The New Beginning Without Fear,
And Cherish The Memories We Hold!

In vain assail him with their prayer;
Deaf as my friend, he sees them press,
Nor makes the hour one moment less,
Will you (the Major’s with the hounds,
The happy tenants share his rounds;
Coila’s fair Rachel’s care to-day,
And blooming Keith’s engaged with Gray)
From housewife cares a minute borrow,
(That grandchild’s cap will do to-morrow,)
And join with me a-moralizing;
This day’s propitious to be wise in.
First, what did yesternight deliver?
“Another year has gone for ever.”
And what is this day’s strong suggestion?
“The passing moment’s all we rest on!”
Rest on—for what? what do we here?
Or why regard the passing year?
Will Time, amus’d with proverb’d lore,
Happy-New-Year-Poems-2016


Happy New Year Poems and wishes 2016 In English

Since then, my honour’d first of friends,
On this poor being all depends,
Let us th’ important now employ,
And live as those who never die.
Tho’ you, with days and honours crown’d,
Witness that filial circle round,
(A sight life’s sorrows to repulse,
A sight pale Envy to convulse),
Others now claim your chief regard;
Yourself, you wait your bright reward.


What is the song the stars sing?
(And a million songs are as song of one)
This is the song the stars sing:
(Sweeter song’s none)
One to set, and many to sing,
(And a million songs are as song of one)
One to stand, and many to cling,
The many things, and the one Thing,
The one that runs not, the many that run.
The ever new weaveth the ever old,
(And a million songs are as song of one)
Ever telling the never told;
The silver saith, and the said is gold,
And done ever the never done.
The chase that’s chased is the Lord o’ the chase,
(And a million songs are as song of one)
And the pursued cries on the race;
And the hounds in leash are the hounds that run.
Hidden stars by the shown stars’ sheen:
(And a million suns are but as one)
Colours unseen by the colours seen,
And sounds unheard heard sounds between,
And a night is in the light of the sun.
An ambuscade of lights in night,
(And a million secrets are but as one)
And anight is dark in the sun’s light,
And a world in the world man looks upon.
Hidden stars by the shown stars’ wings,
(And a million cycles are but as one)
And a world with unapparent strings
Knits the stimulant world of things;
Behold, and vision thereof is none.
The world above in the world below,
(And a million worlds are but as one)
And the One in all; as the sun’s strength so
Strives in all strength, glows in all glow
Of the earth that wits not, and man thereon.


Happy New Year Poems


Happy New Year Poems 2017 and wishes

Braced in its own fourfold embrace

(And a million strengths are as strength of one)

And round it all God’s arms of grace,

The world, so as the Vision says,

Doth with great lightning-tramples run.

And thunder bruiteth into thunder,

(And a million sounds are as sound of one)

From stellated peak to peak is tossed a voice of wonder,

And the height stoops down to the depths thereunder,

And sun leans forth to his brother-sun.

And the more ample years unfold

(With a million songs as song of one)

A little new of the ever old,

A little told of the never told,

Added act of the never done.

Loud the descant, and low the theme,

(A million songs are as song of one)

And the dream of the world is dream in dream,

But the one Is is, or nought could seem;

And the song runs round to the song begun.

This is the song the stars sing,

(Toned all in time)

Tintinnabulous, tuned to ring

A multitudinous-single thing

(Rung all in rhyme). --  Francis Thompson

Happy-New-Year-2016-Poems


Happy New Year 2017 PoemsHappy New Year 2017 Poems:Finally i wish you all a very happy new year 2016.Celebrate this new year 2017 eve with all your friends and relatives by sharing our 


Happy New Year 2017 Messages,
Happy New Year 2017 sms,
Happy New Year 2017 quotes,
Happy New Year 2016 wishes 
Happy New Year 2016 poems 
and wish them  happy new year 2017
Αs the wοrld celebrates
With fireworks Αnd cakes
Ι’m standing here Αlone
Far Αway from hοme
With nothing Βut a suitcase and Μemories
Αs the stars surround Μe like water
Ι raise my hands Ιn full surrender
Tο God, Μy Redeemer
Lοrd, Τhis year is far far from οrdinary
Ι have never seen such Εxtraordinary
People, places Αnd things
Αmazing human Βeings
Searching fοr purpose, just like Μe.
Looking Αround, Ι wonder
Since Α year is like clashing Τhunder
Βooming suddenly
Τhen vanishing Ιnstantly
Why waste Τime uselessly?
The οld year came Αnd went
Ι hope your Τime was ωisely spent
οn helping οthers, working Ηard
Sο that many Ρeople may regard
Yοur lifetime as Τruly great
Αnd not just because οf fate
Sο learn Τhis lesson, Βut not from Μe!
Τry it yourself Αnd you will see
Μaking a difference starts ωith one step
With οne foot, then Τhe next
Sο walk right nοw, into Τhe light
Αnd find yourself shining Βright
Dοn’t worry what Ρeople think
Βecause right now yοu’re on the Βrink
Of showing οthers what is Τrue
Happy Μew Year, from Μe to yοu.
- See more at: http://newyearwishesquotes.com/happy-new-year-poem-english/#sthash.NqBAbjfn.dpuf